Proper

 
位置:

更新升级

发布日期:2015-05-09 浏览次数:556 views

修理:

        1.一般电梯的修理周期为5年。

        2.提高电梯的安全性、舒适感、可靠性、降低故障率。

        3.我们会为您的电梯制定专门的修理方案,以达到要求。

升级:

        1.使电梯变得更节能。

        2.使电梯更安全、保险。

        3.同比更换电梯的费用,花费更少。

        4.使电梯更美观。

        5.能按照客户的要求和风格改造电梯。

        6.增加更多的功能。

 

Copyright © 2018

Contact Us

  • 地址:天津市气象台路70号昆仑公寓2门501
  • Phone:
  • Fax:022-23349230